पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) मुलाखतीस जाता जाता…(1)

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) मुलाखतीस जाता जाता…(1)

पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मुलाखती येत्या काही दिवसांमध्ये पार पडणार आहेत. मुलाखतींचा तोंडावर विद्यार्थ्यांमध्ये मुलाखतीची तयारी नेमकी कशी करावी ? काय.

महाराष्ट्राचा भूगोल (Booster)

महाराष्ट्राचा भूगोल (Booster)

महाराष्ट्राचा भूगोल (Booster)या Booster साठी महाराष्ट्र राज्याच्या संदर्भात शासनाच्या विविध अहवालांचा, संकेतस्थळांचा, आत्तापर्यंत आलेल्या सर्व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रशनपत्रिकांचे आकलन.

History Booster – I

History Booster – I

इतिहास हा विषय समजुन घेताना विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये सदर विषयासंदर्भात संभ्रमावस्था असलेली दिसून येत आहे. विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासासंदर्भात ती दिसून येते.

संपूर्ण मराठी

हे पुस्तक मराठी व्याकरण व शब्दसंग्रह यासंबंधी आहे यामध्ये 2011 तर 2019 पर्यंतच्या सर्व आयोगाच्या प्रश्नांचे घटकानुसार वर्गीकरण , विश्लेषण.

महाराष्ट्रातील समाजसुधारक आणि व्यक्ती विशेष

प्रत्येक गोष्टीच्या सोबत घडणारी एक समांतर गोष्ट असतेच. इतिहासाचं देखील तसच आहे. इथे दोन वेगवेगळ्या वैचारिक अधिष्ठानावर आधारित महापुरुषांची समांतर.